Dlouhodobý test na amoniak NH3 (čpavek)

Opakovaně se mě na prodejně Zoo Panda Olomouc ptáte, co je to za teploměr? Rád bych tyto dotazy uvedl na pravou míru. Jedná se o Seachem Ammonia Alert, dlouhodobý test (funguje nejméně 1 rok) na jedovatý amoniak NH3 (triviální název = čpavek).

Co to je amoniak NH3 (čpavek) a co způsobuje?

Amoniak (čpavek) je bezbarvý, štiplavý plyn rozpuštěný ve vodě a je silně toxický pro ryby. Poškozuje jim sliznice a žábry. Ryby následně hynou udušením - syndrom dušení a lapání po vzduchu u hladiny.

Amoniak (čpavek) se nahromadí v akváriu v těchto případech:

  • Akvárium je v době záběhu brzy zarybněno. V nádrži neprobíhá proces nitrifikace, užitečné bakterie ještě neosídlily filtr.
  • Došlo k výpadku proudu, vypnutí filtru. V takovém případě, nitrifikační bakterie bez přístupu kyslíku brzy hynou a v tom důsledku se objeví čpavek.
  • Překrmení nádrže, rozpad listů, nepravidelná údržba akvária.
  • Onemocnění ryb způsobuje úhyny ryb a tím se zhoršuje kvalita vody.

Jaké hodnoty amoniaku (čpavku) ryby snášejí?

Pomocí testu Seachem Ammonia Alert naměříme hodnoty rozpuštěného amoniaku ve vodě. Zabarvení středového terče vykazuje hodnoty:

ALERT odpovídá přibližně koncentraci 0.05 mg/L amoniaku.

ALARM odpovídá přibližně koncentraci 0.20 mg/L amoniaku.

TOXIC odpovídá přibližně koncentraci 0.50 mg/L amoniaku.

Akvarijní ryby tolerují koncentraci čpavku hodnoty ALERT po několik dní, hodnoty ALARM pár dní a hodnotu TOXIC je rychle zabíjí.

Dlouhodobý test se nedoporučuje používat v akváriu s hodnotou pH nižší než 6,0. Vyvarujte se dotyku prstů středového kruhu, kde je citlivá membrána.

Vyšší hodnota čpavku je detekována do 15 minut a po aplikaci (neutralizaci) přípravkem Seachem AmGuard se zabarvení testeru vrací do normálu za 4 hodiny.

Jak se zbavit čpavku v akváriu?

Přípravek Seachem AmGuard rychle a spolehlivě detoxikuje amoniak NH3 (čpavek), stejně tak dobře odstraní i chlór a chloramin z vody po dobu 48 hodin, do té doby se již nastartuje proces nitrifikace, v případě zhoršené situace je i poté možné dávku opakovat. Balení 100 ml přípravku vystačí na 4000 litrů akvarijní vody.

Použití dlouhodobého testu na čpavek Seachem Ammonia Alert:

Preventivní použití při zakládání nové nádrže, přerybnění nádrže nebo onemocnění akvarijních ryb.